Innovation for Crafted Living

Healthy Living

Easy-open Aromatic Coconut

Easy-open Aromatic Coconut

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น จากปัญหาความยุ่งยากในการปอกมะพร้าวสด นำไปสู่การคิดค้นเทคนิคการเจาะมะพร้าวน้ำหอมเผาให้กินง่าย โดยใช้เครื่องเลเซอร์ยิงเป็นรอยเปิดกะลามะพร้าว หลังจากลองผิดลองถูกหลายครั้งเพื่อให้ได้ระดับเลเซอร์กับรอยเปิดที่เหมาะสม จากนั้นจึงติดฝาห่วงแบบ Easy Open ไว้บนลูกมะพร้าวอีกทีหนึ่ง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำและเนื้อมะพร้าวที่อยู่ด้านใน

Address

Coco Easy Co., Ltd.
98/52 คลองหลวง แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120