Innovation for Crafted Living

Healthy Living

BIO บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

BIO Packaging for the environment

BIO บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
BIO Packaging for the environment

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายและปลอดภัยต่อสุขภาพ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยประเภทใช้ครั้งเดียว ใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่เหลือใช้จากการเกษตร นำมาผลิตโดยการเติมตัวเชื่อมประสาน (binder) ประเภทพอลิเมอร์ที่เหมาะสม ทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม ยืดหยุ่นไม่แตกหักง่าย สามารถใส่ได้ทั้งของร้อนและของเย็น นำเข้าเตาไมโครเวฟได้ และย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ นับเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุการเกษตร 

Address

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด
41/116 นวลจันทร์ 12 แขวง/ตำบล นวลจันทร์
เขต/อำเภอ บึงกุ่ม   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230