Innovation for Crafted Living

Smart Living

BIO บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

BIO บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยประเภทใช้ครั้งเดียว ใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่เหลือใช้จากการเกษตร นำมาผลิตโดยการเติมตัวเชื่อมประสาน (binder) ประเภทพอลิเมอร์ที่เหมาะสม ทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม ยืดหยุ่นไม่แตกหักง่าย สามารถใส่ได้ทั้งของร้อนและของเย็น นำเข้าเตาไมโครเวฟได้ และย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ นับเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุการเกษตร 

Address

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
41/116 นวลจันทร์ 12 แขวง/ตำบล นวลจันทร์
เขต/อำเภอ บึงกุ่ม   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230