Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

โรตีแช่แข็ง

โรตีแช่แข็ง

นวัตกรรมด้านอาหารที่ทำให้ชีวิตสะดวกและง่ายขึ้น ผลิตโดย 
บริษัท เจบีโกล เบเกอร์รี่ ภายใต้ แบรนด์ “Roti Abdullah” ความ
พิเศษโรตีแช่แข็งสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 1 ปีกับ 2 เดือน ส่วน
โรตีกรอบสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน ซึ่งโรตี Abdullah 
ทั้ง 2 รูปแบบผ่านกระบวนการทำที่พิถีพิถัน โดยเฉพาะสูตรต้น
ตำรับจากเมืองปัตตานี ผสมผสานความเป็นอัตลักษณ์ของเมือง
ยะลา อันมีรสชาติที่หอมกรุ่นและนุ่ม เป็นอาหารใต้ที่ได้รับความนิยม 
โดยเฉพาะในตอนเช้า ถือเป็นอาหารเช้าวันใหม่ของคนใต้โดยแท้ 
เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว และผู้มีเวลาน้อยถือเป็นทางเลือก
หนึ่งของความสะดวก ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับอาหารทั่วไป 
นับเป็นนวัตกรรมด้านอาหารที่ผสมผสานภูมิปัญญาให้เข้ากับ
รูปแบบชีวิตสมัยใหม่ โดยสามารถจำหน่ายทั้งในจังหวัดและส่งออก
ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ AEC และออสเตรเลีย 
เป็นการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต

Address

หจก. เจบีโกล เบเกอรี่ (ประเทศไทย)
33 Japakeeyautid แขวง/ตำบล สะเตง
เขต/อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

Tel

0980147638 , 0902324914

E-mail

jehubong@gmail.com

Social media