Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

โรตีแช่แข็ง

โรตีแช่แข็ง

“Roti Abdullah” โรตีแช่แข็งสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 1 ปีกับ 2 เดือน ส่วนโรตีกรอบสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน ซึ่งโรตี Abdullah ทั้ง 2 รูปแบบผ่านกระบวนการทำที่พิถีพิถัน โดยเฉพาะสูตรต้นตำรับจากเมืองปัตตานี ผสมผสานความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองยะลา อันมีรสชาติที่หอมกรุ่นและนุ่ม เป็นอาหารใต้ที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในตอนเช้า ถือเป็นอาหารเช้าวันใหม่ของคนใต้โดยแท้ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว และผู้มีเวลาน้อยถือเป็นทางเลือก
หนึ่งของความสะดวก ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับอาหารทั่วไป นับเป็นนวัตกรรมด้านอาหารที่ผสมผสานภูมิปัญญาให้เข้ากับรูปแบบชีวิตสมัยใหม่ โดยสามารถจำหน่ายทั้งในจังหวัดและส่งออกทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ AEC และออสเตรเลีย เป็นการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต

Address

หจก. เจบีโกล เบเกอรี่ (ประเทศไทย)
33 Japakeeyautid แขวง/ตำบล สะเตง
เขต/อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

Tel

0980147638 , 0902324914

E-mail

jehubong@gmail.com

Social media