Innovation for Crafted Living

Happy Living

"ไวเบรโต" แซกโซโฟนพลาสติก

"ไวเบรโต" แซกโซโฟนพลาสติก

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์แซกโซโฟนพลาสติก โดยการใช้พลาสติกชนิดอะคริโลไนไตรสบิวทาไดอีน สไตรีน หรือ ABS (Acrylonitrile-Butadien-Styrene;ABS) ในการขึ้นรูป และมีการนำเทคโนโลยีฉีดพลาสติกมาขึ้นรูปแซกโซโฟน รวมทั้งอุปกรณ์กลไกการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ด้วยวิธีการฉีดเข้าแม่พิมพ์ตามที่ได้ทำการออกแบบและพัฒนาต้นแบบไว้ เพื่อให้มีน้ำหนักเบามากกว่าแบบเดิมและราคาถูกลง

Address

บริษัท ไวเบรโต จำกัด
11/248 วัชรพล รามอินทรา 4 แขวง/ตำบล ท่าแร้ง
เขต/อำเภอ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230

Tel

025197603

E-mail

info@vibratosax.com

Social media