Innovation for Crafted Living

Connected Living

ไทม์มิ้นท์ แอพเพื่อใช้ทดแทนการตอกบัตร

ไทม์มิ้นท์ แอพเพื่อใช้ทดแทนการตอกบัตร

แอพพลิเคชั่น Timemint เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยบันทึกเวลาเข้าออกของการทำงานได้แบบยืดหยุ่น ซึ่งจะบันทึกเวลาการเข้าออกผ่านมือถือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนอุปกรณ์เพิ่มเติม ซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายและค่าบำรุงรักษาอีกด้วย

Address

บริษัท เน็กซ์สไปร์ จำกัด
394 2 ราษฏร์บูรณะ แขวง/ตำบล ราษฎร์บูรณะ
เขต/อำเภอ ราษฎร์บูรณะ   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140