Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

โปรแกรมการจัดการข้อมูลที่ช่วยงานแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน

โปรแกรมการจัดการข้อมูลที่ช่วยงานแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน

โปรแกรมที่ช่วยงานแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน โดยรวบรวมข้อมูลนักเรียนมาวิเคราะห์ผล ช่วยให้ครูแนะแนวสามารถวางแผนและให้คำแนะนำแก่นักเรียนรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ช่วยในการวางแผนการศึกษาต่อให้ตรงกับความถนัดเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต ซึ่งแยกได้เป็น 4 โปรแกรมได้แก่ โปรแกรมรู้จักตัวเอง โปรแกรมรู้จักงานและอาชีพ โปรแกรมรู้จักคณะสาขา และโปรแกรมรู้จักหนทางสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

Address

บริษัท อัพบีน จำกัด
9/7 แขวง/ตำบล คลองถนน
เขต/อำเภอ สายไหม   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220