Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

โกลด์มิค:โพแทสเซียม-ฮิวเมท บำรุงดินให้ร่วนซุย ช่วยละลายปุ๋ยที่ตกค้างในดิน

โกลด์มิค:โพแทสเซียม-ฮิวเมท บำรุงดินให้ร่วนซุย ช่วยละลายปุ๋ยที่ตกค้างในดิน

สารปรับปรุงดินโกลด์มิค (โพแทสเซียมฮิวเมท) สารสกัดเข้มข้นจากฮิวมัส ช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ส่วนในพื้นที่ที่เป็นดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้แข็งแรงทนต่อการชะล้างกัดกร่อนของน้ำ ช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุย อุ้มน้ำ ระบายน้ำดี น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก รักษาความเป็นกรด-ด่างมิให้เปลี่ยนแปลงเร็ว รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย

Address

บริษัท คร็อพมาสเตอร์ จำกัด
48/209 4 แขวง/ตำบล อ้อมใหญ่
เขต/อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73160

Tel

0815544280

E-mail

lek_san@hotmail.com

Social media