Innovation for Crafted Living

Healthy Living

แผ่นมาสก์หน้าชีวภาพ

แผ่นมาสก์หน้าชีวภาพ

แผ่นมาสก์หน้าชีวภาพ
แผ่นมาสก์หน้าชีวภาพ

นวัตกรรมสุขภาพที่ทำให้ชีวิตปลอดภัย แผ่นมาสก์ชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่รับประทานและย่อยสลายได้ โดยใช้ผงบุกเป็นโครงสร้างหลัก และผงสาหร่ายช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับโครงสร้าง เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบมาสก์สดและมาสก์แห้ง ที่มีความยืดหยุ่นและมีความสามารถในการอุ้มน้ำ จึงให้สัมผัสที่อ่อนโยนคล้ายกับแผ่นมาสก์ไฮโดรเจล ปลอดภัยไร้สารเคมีต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นและเร่งการสมานของผิวหนัง

Address

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา พญาไท 2 แขวง/ตำบล ปทุมวัน
เขต/อำเภอ ปทุมวัน   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330