Innovation for Crafted Livings

Safe Living

"เฮมพ์ไทย" พรมจากยางพาราและกัญชง สำหรับยานยนต์และการตกแต่ง

Hemp Thai - Carpet from rubber and hemp for motor vehicles and decoration

"เฮมพ์ไทย" พรมจากยางพาราและกัญชง สำหรับยานยนต์และการตกแต่ง
Hemp Thai - Carpet from rubber and hemp for motor vehicles and decoration

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า  ผลิตภัณฑ์พรมจากยางพาราและกัญชงสำหรับการตกแต่งยานยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยเศษกัญชงที่มีการปรับปรุงทางเคมีเพื่อเพิ่มแรงยึดติดระหว่างยางกับกัญชง ร่วมกับการพัฒนาให้ยางพาราสามารถแทรกตัวและเชื่อมประสานกับผ้าทอจากกัญชง ที่มีการปรับปรุงการตีเกลียวของเส้นด้ายและปรับโครงสร้างผ้าให้เพิ่มคุณสมบัติทนต่อแรงขัดถู ซึ่งพรมจากยางพาราและกัญชงมีสมบัติลดการเกิดไฟฟ้าสถิตและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

Address

บริษัท ดีดี เนเจอร์ คราฟ จำกัด
4 1 พระราม2 หมู่บ้านสุดจิตต์นิเวศน์ แขวง/ตำบล แสมดำ
เขต/อำเภอ เขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150