Innovation for Crafted Living

Easy Living

เสื้อเพื่อผู้พิการทางสายตา ONCE

เสื้อเพื่อผู้พิการทางสายตา ONCE

เสื้อยืด ONCE ที่ทั้งใคร ๆ ก็ใส่ได้ คนตาบอดสามารถเลือกสีเลือกลายและเลือกขนาดได้เอง ผ่านมือสัมผัส โดยใช้อักษรเบรลล์เป็นตัวบอกสีและขนาด และยังช่วยสร้างงานให้กับทีมงานคนพิการอีกด้วย

Address

จิระ ชนะบริบูรณ์ชัย
9/1 พหลโยธิน 5 แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel

024073888

E-mail

supjuijira@gmail.com

Social media