Innovation for Crafted Living

Smart Living

เครื่องอัดขึ้นรูปใบไม้

เครื่องอัดขึ้นรูปใบไม้

เครื่องอัดขึ้นรูปใบใม้นี้จะใช้ความร้อนและแรงดันที่เหมาะสมเพื่ออัดใบไม้เป็นภาชนะ ซึ่งขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุ 3 ชั้น คือ ชั้นล่างสุดเป็นใบไม้สด ชั้นกลางเป็นวัสดุพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังหรืออ้อยที่ช่วยให้คงรูปได้ และชั้นบนสุดเป็นใบไม้สดอีกชั้น ตัวเครื่องจะอัดวัสดุทั้ง 3 ชั้นเข้าด้วยกันด้วยความร้อนสูง 200 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้ภาชนะมีความแห้ง พร้อมกับฆ่าเชื้อโรคไปในตัว เพื่อให้ถูกสุขอนามัยพอสำหรับการใส่อาหาร สามารถใช้กับใบไม้ชนิดไหนก็ได้ที่มีขนาดใบใหญ่พอ มีความเหนียว แข็งแรง และไม่มียางที่เป็นพิษ

Address

ผศ.ดร.เจษฎา ชัยโฉม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ฉลองกรุง1 ฉลองกรุง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง
เขต/อำเภอ ลาดกระบัง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520

Tel

023298321

E-mail

eidts@kmitl.ac.th

Social media