Innovation for Crafted Living

Safe Living

อากาศยานหลายใบพัดสำหรับระบบตรวจจับฝูงชนเพื่อป้องกันการก่อวินาศภัย

อากาศยานหลายใบพัดสำหรับระบบตรวจจับฝูงชนเพื่อป้องกันการก่อวินาศภัย

การรวมตัวกันของประชาชนตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่หนึ่ง มักมีความเสี่ยงต่อการเกิดวินาศภัย อาทิ
ในงานคอนเสิร์ต งานอีเวนท์ การชุมนุม เป็นต้น โดยการดูแลความปลอดภัยในปัจจุบันนั้นใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
และกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นหลัก แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านมุมมองของทั้งมนุษย์และกล้องวงจรปิด
รวมถึงความสามารถในการตรวจจับและจดจำบุคคลจำนวนมากที่ไม่ดีนัก ทำให้การรักษาความปลอดภัยในรูปแบบปัจจุบันยังมีช่องว่างอยู่
นำไปสู่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในบริเวณนั้นโดยตรง อาทิ การลักขโมย การทำร้ายบุคคลและการทะเลาะวิวาท
เป็นต้น การพัฒนา UAV ชนิดมัลติโรเตอร์เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยใช้เทคโนโลยีด้าน Image
processing และ Machine learning ผ่านอัลกอรึทึม Convolutional Neural Networks (CNN) เพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เน้นไปที่การตรวจจับบุคคลจากภาพมุมสูง จากนั้นจึงวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละบุคคลโดยอาศัยข้อมูลของทิศทาง
ความเร็วการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวของแขนและมือรวมถึงอาวุธของบุคคลเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการทะเลาะวิวาทและทำการแจ้งเตือนต่อไป
นอกจากนี้ UAV ยังสามารถบินติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่หรือวิ่งได้อีกด้วย (Moving object tracking) โดยวิดีโอแบบ real-time
และภาพถ่ายเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทนั้นจะถูกบันทึกและส่งกลับมายังแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (mobile app) อย่างอัตโนมัติ
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐาน
เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในแง่ของทั้งความแม่นยำและความรวดเร็ว
ซึ่งเป็นการลดช่องว่างที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) และกล้องวงจรปิด (CCTV)
อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้งานกับกิจการความมั่นคงได้อีกด้วย

Address

บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
98/11-98/12 ที่ดินไทย เทพารักษ์ 22 แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่
เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel

021028655 , 0619962922

E-mail

BURIN@TOP-ENGCORP.COM

Social media