Innovation for Crafted Living

Healthy Living

อัลบูมินสมาร์ทเทสท์

อัลบูมินสมาร์ทเทสท์

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น  "อัลบูมินสมาร์ทเทสท์" การตรวจค่าอัลบูมินเพื่อประเมินสุขภาพและการทำงานของอวัยวะในร่างกาย ซึ่งใช้งานง่ายให้ผลแม่นยำ ผู้ใช้ตรวจวัดผลได้เอง โดยใช้แอพพลิเคชั่นและโทรศัพท์มือถือถ่ายรูป ร่วมกับชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วยแผ่นทดสอบ น้ำยา โดยการนำปัสสาวะตัวอย่างผสมกับน้ำยาทดสอบ และนำแผ่นทดสอบลงไปจุ่ม รอให้เปลี่ยนสีเพื่ออ่านค่า จากนั้นนำแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น เรียกว่า“อัลบูมินสมาร์ทเทสท์” ถ่ายภาพแถบสี แอพฯ จะประมวลผลเปลี่ยนความเข้มของสีให้เป็นตัวเลข แสดงผลทางหน้าจอ ในเวลาไม่เกิน 1 นาที

Address

คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ฉลองกรุง1 แขวง/ตำบล ลาดกระบัง
เขต/อำเภอ ลาดกระบัง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520