Innovation for Crafted Living

Safe Living

สุขใจ อุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

สุขใจ อุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย จี้ห้อยคอสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มได้ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เมื่อผู้สวมใส่เกิดอุบัติเหตุหรือล้มลง อุปกรณ์จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังระบบส่วนกลางโดยอัตโนมัติ จากนั้นสัญญาณแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลและผู้ดูแลรวมถึงญาติ นอกจากนี้ผู้สวมใส่ยังสามารถกดปุ่ม เพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

Address

Atapy Co.,Ltd.
103/10 พหลโยธิน 14 พหลโยธิน แขวง/ตำบล *ถนนพญาไท
เขต/อำเภอ พญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

Tel

0888822555

E-mail

service.atapy@hotmail.com

Social media