Innovation for Crafted Living

Smart Living

สังคมความสุขของคนวัยเก๋า

Young Happy

สังคมความสุขของคนวัยเก๋า
Young Happy

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสมาร์ทและเชื่อมโยงกันมากขึ้น แอปพลิเคชันที่ช่วยเชื่อมโยงผู้สูงวัยและสร้างสังคมเครือข่ายผู้สูงวัยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังวัยเกษียณ สามารถติดตั้งบนสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์ ออกแบบให้ใช้งานง่าย ช่วยแนะนำการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ลดภาระแก่ลูกหลาน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดความสุข การเรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าในตนเองได้มากยิ่งขึ้น

Address

บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด
542/69 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ตำบล สามเสนนอก
เขต/อำเภอ ห้วยขวาง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310