Innovation for Crafted Living

Easy Living

ระบบช่วยสื่อสารโดยใช้สัญญาณสมอง

ระบบช่วยสื่อสารโดยใช้สัญญาณสมอง

นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์สื่อสารกันง่ายขึ้น ระบบช่วยสื่อสารด้วยสัญญาณสมอง โดยอาศัยเทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการประมวลผลสัญญาณสมอง และเทคโนโลยีการสร้างซอฟแวร์สำเร็จรูป เพื่อให้ระบบช่วยสื่อสารด้วยสัญญาณสมองสามารถสนองต่อความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมจากการอุปกรณ์การสื่อสารกลางที่มีประสิทธิภาพสูง

Address

บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
88/76 หมู่บ้านไชน่า เซ็นเตอร์ ซอย 2 กัลปพฤกษ์ แขวง/ตำบล บางแค
เขต/อำเภอ เขตบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160