Innovation for Crafted Living

Connected Living

ระบบงานโรงพยาบาล Hospital OS

ระบบงานโรงพยาบาล Hospital OS

ระบบบริหารงานโรงพยาบาลที่รองรับทั้งการดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เช่น ระบบงานเวชระเบียน การคัดกรองผู้ป่วย ห้องตรวจ ห้องยา การเงิน ทันตกรรม ห้องเอกซเรย์ ฯลฯ ทั้งนี้ระบบสามารถส่งออกรายงานตัวชี้วัดต่าง ๆ ในระดับประเทศได้ เช่น รายงาน 21 แฟ้มรายงาน 43 แฟ้ม พร้อมต่อยอดเข้าระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

Address

บริษัทโอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
88/9 เจ้าฟ้าตะวันตก 2 แขวง/ตำบล วิชิต
เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000