Innovation for Crafted Living

Connected Living

ระบบการจัดการหน่วยจ่ายกลาง

ระบบการจัดการหน่วยจ่ายกลาง

ระบบบริหารงานหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาลแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยจ่ายกลาง โดยสามารถบันทึกการทำงานตั้งแต่การรับเครื่องมือ และอุปกรณ์ของแต่ละแผนก จนถึงกระบวนการส่งกลับคืนสู่แผนกที่ส่งล้าง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานเพื่อให้สามารถบันทึก ค้นหา และตรวจสอบย้อนกลับในกรณีที่ต้องการหาหรือดูข้อมูลรายงานผลต่าง ๆ

Address

บริษัท โพส อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด
1 รามอินทรา 107 แขวง/ตำบล คันนายาว
เขต/อำเภอ เขตคันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230