Innovation for Crafted Living

Connected Living

รถทีอาร์ ทรานฟอร์เมอร์II

รถทีอาร์ ทรานฟอร์เมอร์II

รถยนต์ตรวจการณ์หลังคาสูงที่ออกแบบเพื่อเป็นรถยนต์ที่มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ด้วยขนาดตัวถังและห้องโดยสารที่กว้างกว่ารถทั่วไป สามารถจัดรูปแบบได้หลากหลาย ตั้งแต่ 5-11 ที่นั่ง หรือจัดวางอุปกรณ์ทางการทหารต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ

Address

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
304 มาเจริญ แขวง/ตำบล หนองค้างพลู
เขต/อำเภอ หนองแขม   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160