Innovation for Crafted Living

Healthy Living

มะม่วงน้ำดอกไม้แช่แข็งพร้อมรับประทาน

Ready-to-eat frozen Nam Dok Mai mango

มะม่วงน้ำดอกไม้แช่แข็งพร้อมรับประทาน
Ready-to-eat frozen Nam Dok Mai mango

นวัตกรรมที่เพิ่มความสะดวกให้ชีวิตง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่แข็งพร้อมรับประทานที่คงความสดใหม่ ไม่เติมแต่งสีและกลิ่นสังเคราะห์ โดยนำมะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์สีทองที่ปลูกโดยใช้ชีววิธี นำมาผ่านกระบวนการ Freezing ด้วยเครื่องแช่เยือกแข็ง เพื่อให้ได้มะม่วงที่มีเนื้อสัมผัสเกล็ดน้ำแข็งเนียนละเอียด นุ่ม หนึบ หวานตามธรรมชาติ ในรูปแบบแท่งเสียบไม้ รับประทานได้สะดวก เสี้ยนน้อย มีกลิ่นหอม อ่อนละมุน ถูกปากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Address

บริษัท อรอิง โฟรเซ่นฟรุต จำกัด
88/26 ศรีด่าน ศรีนครินทร์ 12 แขวง/ตำบล บางแก้ว
เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540