Innovation For Economic

Education

บอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งและสเต็ม

บอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งและสเต็ม

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น การออกแบบและพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ (บอร์ด KidBright) และซอต์ฟแวร์ (KidBright IDE) ให้ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมปลายและมัธยมต้น ลดความซับซ้อนของการเชื่อมต่อเซนเซอร์ที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาส่วน Device Manager ในการบริหารจัดการรับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีในบอร์ดสมองกลฝังตัวทั่วไป เช่น แก้ไขปัญหาภาวะ blocking จากการรับส่งข้อมูลของเซนเซอร์และอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อมากกว่า 1 ชนิด สอนการเขียนโปรแกรมแบบ Multi-tasking, สอนความรู้เรื่อง IoT (Internet of Things)

Address

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
112 พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120