Innovation for Crafted Living

Easy Living

นาโนซิลิกอน

นาโนซิลิกอน

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตมั่งคั่ง นาโนซิลิกอนจากแกลบ ผ่านกระบวนการรีฟลักซ์ด้วยกรด สำหรับใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรีชนิดลิเทียมไอออน โดยนำแกลบมาผ่านกระบวนการรีฟลักซ์ด้วยกรดนำไปเผาเพื่อให้ได้ผงนาโนซิลิกอน นำไปผลิตเป็นขั้วไฟฟ้าแอโนดในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ไฟฟ้า สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้สูงกว่าวัสดุแกรไฟต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสูงถึง 12 เท่า

Address

นางนงลักษณ์ มีทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มิตรภาพ แขวง/ตำบล ศิลา
เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000