Innovation for Crafted Living

Smart Living

ดินพร้อมปลูกจากผักตบ

ดินพร้อมปลูกจากผักตบ

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จากปัญหาผักตบชวาที่เป็นปัญหาต่อการสัญจรในคลอง นำไปสู่การนำมาใช้ประโยชน์โดยนำมาผสมรวมกับวัสดุอื่นแล้วบรรจุถุงเป็นดินพร้อมปลูก ซึ่งประกอบไปด้วย ผักตบชวาสับตากแห้ง แกลบ ขี้เถ้า ดินบดผสมขี้วัว ซึ่งอุดมด้วยแร่ธาตุหลายชนิดสามารถนำไปปลูกพืชได้หลากหลาย ทั้งพืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผลอื่น ๆ

Address

ศูนย์โอท็อปศาลาดิน
58/2 3 แขวง/ตำบล มหาสวัสดิ์
เขต/อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170