Innovation for Crafted Living

Safe Living

ชัวร์ก่อนแชร์

ชัวร์ก่อนแชร์

เพื่อตอกย้ำการให้ความรู้และทำให้คนไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยได้นำเสนอเนื้อหาที่แก้ไขความเข้าใจผิดของคนไทยไปมากกว่า 500 เรื่อง ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบของคลิปวิดีโอ สกู๊ปข่าว สารคดีวิทยุ อินโฟกราฟิก และบทความข่าว ถือเป็นการทำหน้าที่ในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับสังคมไทย

Address

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด