Innovation for Crafted Living

Safe Living

ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา AERO-ROOF ผลิตจากยางอีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษที่สามารถป้องกันการส่งผ่านความร้อนได้ดี ทนทานกับทุกสภาวะอากาศ ไม่ดูดซึมน้ำ มีความคงทนต่อรังสีอัลตร้าไวโอเลต ไม่แห้งกรอบ มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี และยังผสมสารกันไฟ ทำให้ไม่ลามไฟ ไม่หลอมเหลวเมื่อถูกความร้อน ไม่เกิดควันพิษ  และไม่เป็นฝุ่นละอองจึงไม่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้และกระทบกับระบบทางเดินหายใจ

Address

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
770 เทพารักษ์ กม.5 6 แขวง/ตำบล เทพารักษ์
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270