Innovation for Crafted Living

Smart Living

จากเหง้ามันสำปะหลัง

จากเหง้ามันสำปะหลัง

นวัตกรรมที่สร้างความมั่งคั่งและให้ชีวิตดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ผงถ่านกำมันต์ Activated Carbon คุณภาพสูงที่ไม่ใช้สารเคมี ผลิตจากเหง้ามันสำปะหลัง ด้วยการพัฒนาเตาเผาระบบปิดที่ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก สามารถให้ความร้อนกว่า 1,000 องศาเซลเซียส สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับการจัดการอาหารปลอดภัย ในการถนอมผักและผลไม้ให้เก็บได้นานขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Address

บริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด
100/71 แขวง/ตำบล ทุ่งสองห้อง
เขต/อำเภอ หลักสี่   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210