Innovation for Crafted Living

Happy Living

กีตาร์และอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด

กีตาร์และอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด

กีตาร์และอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขดที่ผลิตกึ่งอุตสาหกรรมร่วมกับการใช้ฝีมือโดยใช้เครื่องจักตอกไม้ไผ่ได้ขนาดตอกตามกำหนด และเครื่องมือการขดไม้ไผ่ตามบล็อครูปแบบต่างๆ เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตและลดระยะเวลาในการผลิต  เป็นการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ไผ่

Address

ห้างห้นส่วนสามัญนิติบุคคล พิชญ์ไม้ไผ่ขด
14/101 6 ศรีจันทร์ 23 4 แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000