Blog

เครื่องดนตรีและเพลง นวัตกรรมที่สร้างความสุขจากฝีมือคนไทย

	นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข Innovation for Happy Living

เครื่องดนตรีและเพลง นวัตกรรมที่สร้างความสุขจากฝีมือคนไทย

การใช้ชีวิตให้มีความสุข คนไทยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการมองโลกในแง่ดี มี อารมณ์ขัน โดยเฉพาะในเรื่องความบันเทิงและการร้องรำทำเพลงที่มีอยู่ใน DNA เราคงจะเป็น ลำดับต้นๆ ของชาติที่มีวิธีสร้างความสุขแบบง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์รอบตัวคนไทยก็สามารถนำมา เคาะมาตี สร้างเป็นเสียงดนตรีที่ให้ความสนุกครึกครื้นได้

นวัตกรรมด้านดนตรีตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาคนไทยก็สามารถดัดแปลงเครื่องดนตรีให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีด สี ตี เป่า และความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดในสายเลือดนี้ก็ยังส่งต่อมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน เกิดการคิดต่อยอดทั้งเครื่องดนตรีรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความแปลกใหม่ สวยงามมีเอกลักษณ์ และช่วยประหยัดต้นทุนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่จนถึงการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดกระบวนการหรือแพลตฟอร์มใหม่ในการสร้างความบันเทิงให้กับชีวิต กลายเป็นนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Happy Living) มากมาย

	นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข Innovation for Happy Living
 • "ไวเบรโต"

  แซกโซโฟนจากพลาสติก ABS ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการฉีดพลาสติก และอุปกรณ์กลไกการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ใช้วิธีการฉีดเข้าแม่พิมพ์ ทำให้ได้แซกโซโฟนแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบากว่าเดิม ราคาถูกลง

 • กีตาร์และอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด

  นวัตกรรมเครื่องดนตรีจากวัสดุท้องถิ่น ผลิตกึ่งอุตสาหกรรมผสานการใช้ฝีมือ เป็นการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ไผ่กลายเป็นนวัตกรรทที่สร้างความสุขแบบง่ายๆ

 • My Band
  (แพลตฟอร์มจองวงดนตรี)

  แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการจองดนตรีแบบถูกลิขสิทธิ์เจ้าแรกของโลก ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ กลายมาเป็นไอเดียสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

 

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Happy Living) ยังมีอีกหลายผลงานและหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว เกมส์ กีฬาและนันทนาการในรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นการคิดค้นของคนไทย เพื่อจะสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวในแบบฉบับของคนไทย