Blog

นวัตกรรมพิชิตโลกร้อนฝีมือคนไทย ที่ช่วยให้ชีวิตและโลกดีขึ้น

Innovation for Smart Living

นวัตกรรมพิชิตโลกร้อนฝีมือคนไทย ที่ช่วยให้ชีวิตและโลกดีขึ้น 

นวัตกรรมพิชิตโลกร้อนฝีมือคนไทย ที่ช่วยให้ชีวิตและโลกดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศทั่วโลกนั้น เหตุผลหลักมาจากการใช้ทรัพยากรจนเกินขอบเขต ก่อให้เกิดมลพิษทั้งต่อดิน น้ำและอากาศ โลกวันนี้จึงเข้าสู่วิกฤต เกิดปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้น นวัตกรรมสีเขียวที่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจึงเป็นทางออกสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต

สำหรับประเทศไทย เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่มีคนไทยหลายคนมองเห็นปัญหานี้และคิดค้น นวัตกรรมพิชิตโลกร้อนขึ้นมากมาย ทั้งการลดการใช้พลังงาน อุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆ เป็นนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่เป็นมิตรกับโลก (Smart Living) ซึ่งทำให้เราใช้ชีวิตได้ประณีตขึ้น ได้แก่

1. เรือแสงอาทิตย์ พิชิตโลกร้อน 

แซกโซโฟนจากพลาสติก ABS ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการฉีดพลาสติก และอุปกรณ์กลไกการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ใช้วิธีการฉีดเข้าแม่พิมพ์ ทำให้ได้แซกโซโฟนแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบากว่าเดิม ราคาถูกลง

4. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะเตือนภัยฝุ่น

นวัตกรรมตรวจวัดและเตือนภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กแบบเรียลไทม์ ซึ่งมีเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น และสามารถสั่งการพัดลมให้ทำงานอัตโนมัติเพื่อระบายฝุ่น พร้อมหน้าจอเฉดสีเพื่อแสดงค่าความปลอดภัย 

2. อากาศยานไร้คนขับ 4 ใบพัด

ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ การประยุกต์ใช้โดรนเพื่อตรวจสอบมลภาวะในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น โรงงานที่มีก๊าซรั่วไหล หรือไฟไหม้รุนแรง ซึ่งมีชุดติดตั้งเซ็นเซอร์วัดมลพิษและรายงานผลได้แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ 

5. หน้ากากอนามัยความดันบวก MasquraX@CMU

หน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 99% ออกแบบให้หายใจได้สะดวกไม่อึดอัดโดยมีพัดลมดูดลมเข้าฟิลเตอร์ที่ช่วยกันฝุ่น เหมาะ สำหรับนักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ตำรวจจราจรที่ทำงานในสภาพอากาศที่มีมลภาวะ

3. ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® Extinguishing Ball 

อุปกรณ์ดับเพลิงที่ช่วยให้สารเคมีดับเพลิงกระจายได้รวดเร็ว ช่วยให้นักดับเพลิงไม่ต้องผจญกับรังสีความร้อนและเปลวเพลิง อีกทั้งมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เด็กเล็ก สตรี คนชรา สามารถใช้ดับเพลิงได้ 

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย Innovation Thailand ยังมีข้อมูลนวัตกรรมไทยที่น่าทึ่งอีกมากมาย ที่จะมาเปิดมุมมองให้เห็นความสามารถของไทยในการคิดค้นนวัตกรรมที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้น