EXIBITION

สร้างรายได้ (PROSPERITY)

ชื่อโครงการ
“ซิงโซ-เท็กซ์” สิ่งทอเส้นใยธรรมชาติที่มีความเงาและความนุ่มแบบพิเศษ

หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านภูจวง

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเส้นใยธรรมชาติที่มีความเงาและความนุ่มแบบพิเศษ ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการตกแต่งสำเร็จ dry curing process ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยสารปรับความนุ่นและความเงากลุ่ม amino polysiloxane ร่วมกับการให้ความร้อนด้วยการรีดที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงพันธะระหว่างสายโซ่โมเลกุลให้มีความแข็งแรง และเคลือบผิวผ้าให้เกิดความมันเงา ทำให้ผ้ามีความคงรูปและมีความนุ่มสัมผัสดีขึ้น

ชื่อโครงการ
“อุดรนาคินทร์” ผงสีจากสีย้อมธรรมชาติสำหรับตกแต่งสิ่งทอ

หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีครามธรรมชาติ

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสีผงธรรมชาติจากดินนาคา โดยเป็นการออกแบบระบบการผลิตสีผงธรรมชาติดูดซับด้วยดินนาคาสำหรับตกแต่งสิ่งทอ โดยใช้เทคโนโลยีการดูดซับสารให้สีธรรมชาติลงบนพื้นผิวของดินนาคา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น innert organic substrate ที่มีชั้นของ silicate ที่เรียกว่า phyllosilicate ทำให้เกิดการแทรกในช่องว่างและยึดติดกับผงสีธรรมชาติ (lake pigment) มีคุณสมบัติเป็นสีย้อมธรรมชาติที่สามารถละลายน้ำได้ โดยมีเฉดสีที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 20 เฉดสี เพื่อใช้วิธีการย้อมเย็น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานย้อมและงานพิมพ์สิ่งทอได้อย่างหลากหลาย

ชื่อโครงการ
“นาโน-เหมืองกุง” เครื่องปั้นดินเผาโปร่งแสงและน้ำหนักเบาด้วยดินนาโน

หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ครื่องปั้นดินเผาโปร่งแสงและน้ำหนักเบาด้วยดินนาโน โดยการนำเศษดินเหนียวเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผากลับมาใช้ใหม่ ลดขนาดอนุภาคให้อยู่ในระดับนาโนเมตร ทำให้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้บาง และมีเนื้อแน่น สามารถเผาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่ำลงได้ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตได้มีความพรุนน้อยมาก มีคุณสมบัติโปร่งแสง และมีลักษณะบางแต่ไม่มีการบิดเบี้ยว จึงเบาเหมือนพลาสติก มีความทนทานต่อแรงกระทบที่ขอบและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน

ชื่อโครงการ
เครื่องอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก FIR

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์“เครื่องอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก” ซึ่งอาศัยการแผ่พลังงานความร้อนจากเซรามิกพิเศษที่รับความร้อนจากหัวเผาเพื่อปลดปล่อยคลื่นความร้อนที่เรียกว่า อินฟราเรด ในย่านอินฟราเรดระยะไกล (Far Infrared – FIR) เพื่อสร้างความร้อนที่ภายนอกจากอินฟราเรด และมีพลังงานส่วนหนึ่งที่แทรกเข้าไปในชั้นผิวของวัสดุที่อบ จึงส่งผลให้เกิดการส่งผ่านความชื้นจากด้านในของวัสดุสู่ด้านนอกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพการอบแห้งดี ไม่ทำลายโครงสร้างของวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการอบ และประหยัดพลังงาน

ชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก

หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก ซึ่งอาศัยการแผ่พลังงานความร้อนจากเซรามิกพิเศษที่รับความร้อนจากหัวเผาเพื่อปลดปล่อยคลื่นความร้อนที่เรียกว่า อินฟราเรด ในย่านอินฟราเรดระยะไกล (Far Infrared – FIR) เพื่อสร้างความร้อนที่ภายนอกจากอินฟราเรด และมีพลังงานส่วนหนึ่งที่แทรกเข้าไปในชั้นผิวของวัสดุที่อบ จึงส่งผลให้เกิดการส่งผ่านความชื้นจากด้านในของวัสดุสู่ด้านนอกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพการอบแห้งดี ไม่ทำลายโครงสร้างของวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการอบ และประหยัดพลังงาน

ชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก

หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพและผลิตภัณฑ์ตำบลรับร่อ

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก ซึ่งอาศัยการแผ่พลังงานความร้อนจากเซรามิกพิเศษที่รับความร้อนจากหัวเผาเพื่อปลดปล่อยคลื่นความร้อนที่เรียกว่า อินฟราเรด ในย่านอินฟราเรดระยะไกล (Far Infrared – FIR) เพื่อสร้างความร้อนที่ภายนอกจากอินฟราเรด และมีพลังงานส่วนหนึ่งที่แทรกเข้าไปในชั้นผิวของวัสดุที่อบ จึงส่งผลให้เกิดการส่งผ่านความชื้นจากด้านในของวัสดุสู่ด้านนอกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพการอบแห้งดี ไม่ทำลายโครงสร้างของวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการอบ และประหยัดพลังงาน

ชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก

หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก ซึ่งอาศัยการแผ่พลังงานความร้อนจากเซรามิกพิเศษที่รับความร้อนจากหัวเผาเพื่อปลดปล่อยคลื่นความร้อนที่เรียกว่า อินฟราเรด ในย่านอินฟราเรดระยะไกล (Far Infrared – FIR) เพื่อสร้างความร้อนที่ภายนอกจากอินฟราเรด และมีพลังงานส่วนหนึ่งที่แทรกเข้าไปในชั้นผิวของวัสดุที่อบ จึงส่งผลให้เกิดการส่งผ่านความชื้นจากด้านในของวัสดุสู่ด้านนอกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพการอบแห้งดี ไม่ทำลายโครงสร้างของวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการอบ และประหยัดพลังงาน

ชื่อโครงการ
ดีปาษณะ: เครื่องดื่มกล้วยน้ำว้าเขียวชนิดผงชงละลายที่ช่วยปรับสมดุลระบบการย่อยอาหาร

หน่วยงาน
วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกล้วยผงชงละลายที่มีองค์ประกอบของอินนูลิน และโอลิโกฟรุกโตส ด้วยการปรับการละลายของกล้วยผงโดยใช้ ไบเดอร์ ร่วมกับการออกแบบสูตรในอัตราส่วนที่เหมาะสม ให้มีขนาดและมีคุณสมบัติในการละลายได้ดีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ซึ่งเครื่องดิ่มกล้วยชงสำเร็จรูปมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี ปกป้องร่างกายไม่ให้ได้รับอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และสามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสารอาหารและผลิตสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์จากปลาดุกสีเหลืองทองที่มีโอเมก้า 3

หน่วยงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมกา แอนด์ ออร์แกนิค ฟาร์ม

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากปลาดุก omega-3 โดยกระบวนการ การเลี้ยงปลาดุกแบบปลอดภัย โดยการพัฒนาสูตรอาหารสำหรับปลาดุก ที่สามารถเปลี่ยนกรดไขมันจากพืชและสัตว์ กลายเป็น omega-3 ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาน้ำจืดของประเทศไทย รวมไปถึงเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกปลา

ชื่อโครงการ
sparkling cider มะม่วงเบา

หน่วยงาน
บริษัท รวมทรัพย์เกษตร (ไทยแลนด์) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง โดยกานำน้ำเชื่อมและเปลือกมะม่วงเบาที่มีการเกาะติดของยีสต์Saccharomyces cerevisiae var. Burgundy มาหมักบ่มในสภาวะที่เหมาะสม ยีสต์จะทำการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ ซึ่งจะสามารถละลายสารแมงจิเฟอรินที่เปลือกมะม่วงเบาออกมาในผลิตภัณฑ์ได้ถึง 0.8 – 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วมีการเติมสารพอลิแซคคาไรด์เพื่อจับกับสารให้กลิ่นรสและสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสารแมงจิเฟอริน และนำไประเหยแอลกอฮอล์ออกด้วยความร้อนระดับพาสเจอร์ไรซ์ จากนั้นจึงเติม คาเฟอีนและคาร์บอเนต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้ความรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้น และยังคงประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจกับสุขภาพได้เป็นอย่างดี

ชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด

หน่วยงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์บ้านเรา สงขลา

ความเป็นนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด โดยพัฒนาและออกแบบเครื่องต่อเกลียวและเครื่องกี่ทอผ้าอัตโนมัติ ในระบบต่อเกลียวจะสามารถควบคุมขนาดของเส้นด้ายตามที่ต้องการและเพิ่มความแข็งแรงของเส้นด้าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง รวมถึงพัฒนาสารเคลือบจากแป้งข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สามารถทอขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น และลดระยะเวลาในการต่อเส้นด้าย ในส่วนของเครื่องกี่ทอผ้า อัตโนมัติสามารถทอเส้นยืนจากใยสับปะรดได้ทําให้เพิ่มผลผลิตจากเดิมเป็น 4 เท่า และลดต้นทุนได้ร้อนยละ 50

ชื่อโครงการ
น้ำอ้อยไร่ไม่จน

หน่วยงาน
บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยจากกระบวนการปอกเปลือกและคั้นน้ำอ้อยแบบอัตโนมัติ โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถทำงานแบบต่อเนื่องภายในขั้นตอนเดียว เริ่มตั้งแต่การปอกเปลือก การล้าง และการคั้นน้ำอ้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการสูญเสียผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

สร้างสุขภาพ (HEALTHINESS)

ชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์นมเพื่อสุขภาพช่องปาก

หน่วยงาน
บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากเชื้อโปรไบโอติกที่มีความสามารถในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการฟันผุ มีการพัฒนาให้กลายเป็นโครงการเพื่อสังคมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนและกลุ่มเด็กผู้ด้อยโอกาส

ชื่อโครงการ
น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค

หน่วยงาน
บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกบอล (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิคที่มีคุณค่าสารอาหารสูง นอกจากนี้ยังมีเปปไทด์สายสั้นที่สามารถดูดซึมได้ง่าย พร้อมกับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และมีการออกแบบระบบการจัดการเพื่อเก็บเกี่ยวรวงข้าวระยะน้ำนมด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสมสำหรับช่วยในการรักษาคุณภาพวัตถุดิบ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์จากน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์

หน่วยงาน
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากน้ำหานดอกมะพร้าวอินทรีย์ โดยการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ ผ่านกระบวนการควบแน่นเฉียบพลันทำให้เกิดเป็นหยาดน้ำดอกมะพร้าวอินทรีย์ที่อุดมไปด้วยกรดอินทรีย์จากธรรมชาติที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดแก๊สเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปมะพร้าวอินทรีย์เติบโตต่อไป

ชื่อโครงการ
ปลีกล้วยสกัดบำรุงนมแม่

หน่วยงาน
บริษัท พลีพรีม จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากปลีกล้วยที่ช่วยบำรุงน้ำนมแม่หลังคลอดที่มาจากพืชท้องถิ่นในประเทศไทย เช่น ปลีกล้วย และขิง ที่มีผลการทดสอบทางคลินิกเบื้องต้นในการออกฤทธิ์กระตุ้นน้ำนมมารดาหลังคลอด โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีความสะดวกในการใช้งานและการเก็บรักษาโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยซึ่งมีกระบวนการสำคัญดังต่อไปนี้ 1. การปรับปรุงสภาวะการสกัดสารสำคัญจากปลีกล้วยและขิงเพื่อให้ได้สารสำคัญมากที่สุดซึ่งยังคงฤทธิ์ในการกระตุ้นน้ำนมมารดาให้นมบุตร และกระบวนการดังกล่าวต้องเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ 2. พัฒนากระบวนการทำให้สารสกัดเป็นแบบแห้งด้วยเทคนิค spray dry และ micro-encapsulation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการคงตัวของสารสำคัญซึ่งจะมีการใช้เทคนิค granulation เพื่อให้สารสำคัญออกฤทธิ์อย่างสม่ำเสมอ 3. ทำการพัฒนาสูตรในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นเม็ดเหมือนขนมเม็ดเคลือบและปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากผู้บริโภค 4. ทำการวิเคราะห์ทดสอบในเชิงประสิทธิภาพและคุณภาพตลอดจนอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณห์

ชื่อโครงการ
Organic Oral Care ยาสีฟันสมุนไพรจากตำรับสมุนไพรทันตะมูลา

หน่วยงาน
บริษัท ช่อคูณ เรมีดี้ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นนวัตกรรมระดับ ประเทศด้าน ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสำหรับดูแลช่องปากในผู้ที่มีปัญหาเหงือกและฟันร่วมถึงแผลในช่องปากซึ่งปราศจากสารเคมีเจือปน ผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนามาจากตำรับ ทันตะมูลา ซึ่งมาจากคัมภีร์ทิพมาลาของไทยโดยมีสรรพคุณในการรักษาฝีและแผลในช่องปาก ซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรหลักๆ 8 ชนิดที่มีสรรพคุณทางยาและสามารถรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้

ชื่อโครงการ
สบู่ออร์แกนิคจากใบสะเดา

หน่วยงาน
บริษัท เบลสท์ โพรดักส์ ออฟ เอเชีย จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ประกอบด้วย สบู่ และบาล์ม โดยเป็นการพัฒนาตำรับเวชสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบสะเดาออร์แกนิค (neem leaf) ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes และ Microsporum nanum ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติในการช่วยบรรเทาอาการคันบริเวณผิวหนัง และช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ชื่อโครงการ
“สลีปเวลล์” ผ้ารองปูที่นอน

หน่วยงาน
บริษัท ซินเนอร์จี้บิส จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สลีปเวลล์ ผ้ารองปูที่นอนมีคุณสมบัติซับของเหลวและอากาศผ่านได้ โดยการพัฒนาเทคนิคการวางเส้นใย PP spun bond ในแนวขวาง จากเดิมที่มีแนวตั้งเพียงแนวเดียว ทำให้เกิดความแข็งแรงของวัสดุ และพัฒนาวัสดุ Breathable PE film โดยพัฒนาให้มีอากาศผ่านได้โดยให้ของเหลวผ่านได้ช้าที่สุด โดยผสมเข้าไป sodium bicarbonate เพื่อทำให้เกิดรูพรุนขนาดไม่เกิน 7 ไมครอน ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และการประกบติดกันโดยใช้สาร sodium silicate ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้ ช่วยป้องกันการเกิดภูมิแพ้จากไรฝุ่น ลดความอับชื้น สามารถซับของเหลว และมีการระบายอากาศได้ดี สามารถใช้แล้วทิ้งเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการซักทำความสะอาด

ชื่อโครงการ
หมวกเลเซอร์สำหรับปลูกผม

หน่วยงาน
บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จํากัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์หมวกปลูกผม โดยอาศัยเทคโนโลยี Low Level Laser Therapy (LLLT) เพื่อทำการรักษาผมร่วง ผมบาง และปลูกผม ทั้งนี้การออกแบบคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการใช้งาน ทำให้ใช้งานง่ายขึ้นและสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้น เพราะสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และมีความร่วมมือกับ บริษัท คิวไทม์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการทำเอกสาร เพื่อทำการรับรองระบบ ISO13485 GMP CSDT และ CE Mark

ชื่อโครงการ
Berry Pro: อาหารเสริมสุขภาพสารสกัดเบอร์รี่ – โปรตีนถั่ว
Collagen 2 Pro: อาหารเสริมสุขภาพคอลลาเจนโปรชนิดที่ 2

หน่วยงาน
บริษัท เบอร์รี่เทค จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพสารสกัดเบอร์รี่ -โปรตีนถั่ว ด้วยการนำเบอร์รี่สกัดที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วยเทคนิค Supercritical Fluid Co 2 Extraction (SFE) มาผสมร่วมกับ Soy Protein Isolate Hydrolysate (SPI-H) ที่ได้จากกระบวนการย่อย Soy Protein Isolate ด้วยเอนไซม์โปรติเอส (Protease) หลังจากนั้นนำสารสกัดที่ผสมได้มาผ่านกระบวนการสกัดเป็น Phenolic enriched – Protein ด้วยเทคนิค Centrifugation และนำไปผ่านกระบวนการไมโครเอนแคปซูเลชัน (Microencapsulation) ร่วมกับการอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dry) เพื่อให้ได้สารสกัดผงที่มีประสิทธิภาพและความคงตัวสูง

ชื่อโครงการ
ผักรักลูก: ผงผักธัญพืชพรีไบโอติกและเส้นใยรวมจากธรรมชาติ

หน่วยงาน
บริษัท เอ็น.ที. อินเตอร์ บิสซิเนส จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ผงผักธัญพืชพรีไบโอติกและเส้นใยรวมจากธรรมชาติ โดยการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ อาทิ เม็ดแปะก๊วย ผักโขม และลูกบัว มาผ่านกระบวนการอบด้วยแรงดันไอน้ำที่ความร้อนสูง เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างภายในโมเลกุลของเม็ดแป้ง (starch) ในวัตถุดิบ และเกิดการคืน ตัวของผลึกแป้ง จนทำให้เกิดผลึกใหม่เป็นแป้งทนการย่อย (resistant starch) ซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือจะไม่ถูกย่อยและดูดซึมในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก แต่จะสามารถผ่านเข้าไปจนถึงบริเวณลำไส้ใหญ่ เพื่อเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์หรือพรีไบโอติก (prebiotic) สำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดที่มีประโยชน์บริเวณลำไส้ใหญ่ ส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นในระยะยาว และแก้ปัญหาโรคท้องผูกในเด็กได้

ชื่อโครงการ
UNC: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม MCHC จากก้างปลา

หน่วยงาน
บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม MCHC จากก้างปลา โดยนำก้างปลาซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตลูกชิ้นผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ เพื่อกำจัดโปรตีนและไขมันออก หลังจากนั้นนำมาผ่านกระบวนการอบเพื่อลดความชื้น และบดให้มีขนาดอนุภาค 250 ไมครอน เพื่อให้ได้เป็นแคลเซียม MCHC จากก้างปลาที่มีคุณสมบัติการดูดซึมที่ดี อีกทั้งมีผล การทดสอบลักษณะทางเคมีเบื้องต้น และการวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุล Microcrystalline Calcium Hydroxyapatite เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งได้

ชื่อโครงการ
เม็ดอมโพรไบโอติก เพื่อป้องกันฟันผุ

หน่วยงาน
บริษัท เดนทัลสวีท จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เม็ดอมโพรไบโอติกเพื่อป้องกันฟันผุ โดยพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อ Lactobacillus rhamnosus SD11 ให้มีคุณภาพโดยใช้ต้นทุนต่ำ ซึ่งเชื้อดังกล่าวมีคุณสมบัติเกาะติดกับเนื้อเยื่อภายในช่องปากได้ดี และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุได้ จากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการทำให้เป็นผง (spray dry) โดยผสมกับน้ำตาลกลุ่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเชื้อ Streptococcus mutans ไม่สามารถใช้ในการผลิตกรดได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุและช่วยลดกลิ่นปากได้เป็นอย่างดี -ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารเสริมสุขภาพคอลลาเจนโปรชนิดที่ 2 โดยการนำกระดูกอ่อนไก่มาทำการสกัดด้วยสารละลายชนิดต่างๆ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม จนได้เป็น liquid collagen จากนั้นจึงน ามาย่อยด้วยเอนไซม์ เพื่อให้ได้สารสกัดคอลลาเจนชนิดที่ 2 ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 65% มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น และมีคุณสมบัติช่วยในการบรรเทาอาการของภาวะโรคข้ออักเสบ และช่วยเร่งการฟื้นตัวจากภาวะปวดตามข้อของผู้ที่ออกกำลังกาย

ชื่อโครงการ
Bright: เม็ดเคี้ยวจากข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่

หน่วยงาน
บริษัท ออริจิไรซ์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เม็ดเคี้ยวจากข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ โดยการนำข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่มาผ่านกระบวนการเพาะงอก จากนั้นนำมาอบ กะเทาะเปลือก ทำการสกัดด้วยน้ำร้อนและเอนไซม์ในสภาวะที่เหมาะสม และนำไปทำแห้ง (spray dry) จะได้เป็นผงข้าวละเอียดสีม่วง มีรสหวาน แบบธรรมชาติ และนำผงข้าวมาตอกขึ้นรูปเป็นเม็ด โดยมีการเติมวิตามินและแคลเซียม เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะสารกาบา (Gaba) ที่ช่วยควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ อีกทั้งผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบเม็ดเคี้ยว สะดวกต่อการรับประทาน เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

สร้างความสุข (HAPPINESS)

ชื่อโครงการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

หน่วยงาน
บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community-Based Tourism (CBT) และ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” หรือ Ecotourism มาใช้ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้เกิดความหวงแหนในอัตลักษณ์ของตนเอง พัฒนาด้านการศึกษา เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นต้น

ชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษจากสวนผักคนเมือง

หน่วยงาน
สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษจากสวนผักกลางเมือง ซึ่งผลิตโดยกระบวนการแปลงเศษอาหารบนตึกเซ็นเตอร์วัน ให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และนำมาหมุนเวียนในการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยกระบวนการจัดการแปลงเศษอาหารนั้นจะใช้หลักการ Green logistic เพื่อให้การจัดเก็บและขนส่งไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่

ชื่อโครงการ
ปลั๊กไฟแบบควบคุมด้วย IoT

หน่วยงาน
บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด 

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ปลั๊กไฟ โดยใช้เทคโนโลยี IoT ในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างปลั๊กไฟ และ Application, Chat Program รวมถึงเซนเซอร์ต่างๆ ที่นำมาใช้งานร่วมกับปลั๊กไฟ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของปลั๊กไฟในการควบคุมการทำงานแบบ Real-Time และพัฒนา AI เพื่อประมวลผลสำหรับสั่งการทำงานอัตโนมัติแทนผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบาย และสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ชื่อโครงการ
กีตาร์และอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด

หน่วยงาน
ห้างห้นส่วนสามัญนิติบุคคล พิชญ์ไม้ไผ่ขด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นนวัตกรรมระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ระบบการผลิตกีตาร์และอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด โดยการออกแบบกระบวนการผลิตกึ่งอุตสาหกรรมร่วมกับการใช้แรงงานคน ด้วยการออกแบบเครื่องจักตอกไม้ไผ่ให้กำหนดขนาดตอกให้มีความสม่ำเสมอ และเครื่องมือการขดไม้ไผ่ตามบล็อครูปแบบต่างๆ เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตและลดระยะเวลาในการผลิต ตลอดจนในส่วนของการประกอบการผลิตกีตาร์และอูคูเลเล่ ประยุกต์ใช้เครื่องมือของช่างที่สามารถช่วยให้รองรับการผลิตประกอบให้ได้จำนวนที่มากขึ้น ในการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และก่อให้เกิดคุณค่าใหม่ของผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น

ชื่อโครงการ
Bioware กล่องอาหารพลาสติกชีวภาพทนความร้อน

หน่วยงาน
บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์กล่องอาหารชีวภาพจากกระบวนการผลิตและด้านการออกแบบ โดยอาศัยพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงแม่พิมพ์ ให้มีระบบท่อปล่อยลมเพื่อลดปริมาณชิ้นงานติดแม่พิมพ์ ช่วยให้ชิ้นงานหลุดออกจากแม่พิมพ์ง่ายขึ้น จึงสามารถลด Cycle time จากการผลิตได้ มีการออกแบบเพิ่มเติมเพื่อผู้ใช้งานทุกกลุ่ม (universal design) และทำการทดสอบความปลอดภัยทางด้าน food contact และ Eco toxicity

ชื่อโครงการ
‘ผลิตภัณฑ์จากระบบรีไซเคิลเศษหนังวัวเหลือทิ้งแบบกึ่งอัติโนมัติ

หน่วยงาน
บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการรีไซเคิลเศษหนังเหลือทิ้ง ด้วยการพัฒนากระบวนการตีเส้นใย (defibering system) ระบบผสมส่วนผสม (mixing system) และระบบขึ้นรูป (reforming system) พร้อมพัฒนาระบบ sensor ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้สอดคลองกันในแต่ละกระบวนการ และมีการพัฒนาสายพานระบบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรให้สามารถทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาสารเคลือบผลิตภัณฑ์แผ่นหนังกลุ่ม water-based ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเคลือบผิวแผ่นหนังรีไซเคิล ทำให้กระบวนการผลิตสามารถลดกำลังคน ได้แผ่นหนังรีไซเคิลที่มีขนาด น้ำหนัก ความหนาตามมาตรฐาน เพิ่มความต่อเนื่องของกระบวนการผลิต และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึงร้อยละ 50 ของกระบวนการเดิมในปัจจุบัน

ชื่อโครงการ
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

หน่วยงาน
บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและระบบประจุแบตเตอรี่ ด้วยการออกแบบโครงสร้างรถเป็น space frame และมีระบบควบคุมแบบ feedback control ในการควบคุมความเร็วและความสมดุลของรถ ส่งผลให้มีความปลอดภัยสูง มีระบบบริหารจัดการพลังงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และวางแผน แจ้งเตือนการประจุแบตเตอรี่และสถานีประจุผ่านหน้าจอแสดงผล รวมถึงระบบประจุแบตเตอรี่ชนิดรวดเร็วที่สามารถประจุได้เต็มภายในครึ่งชั่วโมง

ชื่อโครงการ
รถ Refill

หน่วยงาน
บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
รถ refill เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริโภคโดยการใช้เครื่องจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (refill vending machine) ซึ่งมีเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่เหมาะสม มีระบบ IoT และ software ในการสนับสนุนการทำงานของตัวเครื่องและช่วยบริหารจัดการสินค้าคงเหลือเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริการ นอกจากนี้ยังมีระบบที่จะช่วยประเมินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากลดการใช้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว

ชื่อโครงการ
Innowaste

หน่วยงาน
บริษัท อินโนเวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ Inno Waste: เครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินคุณภาพ โดยการพัฒนาให้ใบมีดสามารถย่อยบดอาหารขนาดใหญ่และแข็งได้ เช่น กระดูกสัตว์ และกระดองปู ก่อนนำไปผ่านการปรับปรุงคุณภาพดิน และระบบทำแห้ง ส่งผลให้สามารถแปรสภาพขยะเป็นดินได้ภายใน 30 นาที และดินที่ได้มีค่าเฉลี่ยของไนโตรเจน โปแตสเซียม และฟอสฟอรัส (NPK) สูงกว่าค่าเฉลี่ยดินการค้าทั่วไป คือ 1.32 2.19 และ 1.04 ตามลำดับ รวมถึง มีแพลตฟอร์มเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายและให้บริการลูกค้าอีกด้วย