The Economist ชี้ทางคลายวิกฤตสังคมด้วยนวัตกรรม

ไม่ว่าปรากฏขึ้นในบริบทไหนและเวลาใด “นวัตกรรม” ก็สื่อถึงความก้าวหน้าและให้ความหวังได้เสมอ ยิ่งกับยุคสมัยที่โลกหมุนเร็วขึ้นด้วยพลังของเทคโนโลยีและท่ามกลางปัญหามากมายที่สังคมทั่วโลกกำลังเผชิญในปัจจุบัน แนวทางใหม่ๆ และการขยายขอบเขตความร่วมมือในรูปแบบนวัตกรรมจึงทวีความสำคัญ นี่เป็นหลักใหญ่ใจความที่เหล่าบุคลากรชั้นนำทั้งของไทยและนานาประเทศย้ำตลอด งานปฏิบัติงานนวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation in Action 2019) ที่จัดโดย The Economist หัวข้อแรกที่เหล่า Speaker มากประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเชิงสังคมขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีคือ การสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมเชิงสังคมให้เกิดขึ้น โดย ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า ความร่วมมือของทุกฝ่ายก็เหมือนกับการลากเส้นผ่านจุดเล็กๆ มากมาย ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะกลายเป็นภาพใหญ่ ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ขณะที่ Alision Eskesen รองประธานฝ่ายเอเชียแปซิฟิก ศูนย์การเติบโตอย่างทั่วถึงของ Mastercard ให้ทัศนะไปในทิศทางเดียวกันว่า แม้มีความท้าทายมากมาย และต้องคิดอย่างรอบคอบถึงผลได้ผลเสียทางธุรกิจและสังคม แต่หากทำสำเร็จทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ หัวข้อถัดมาของงานครั้งนี้ที่น่าสนใจเช่นกันคือ How can we avoid “Davos Man” Syndrome? โดย สุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ […]

ดิ อีโคโนมิสต์ อีเวนท์ส รวมสุดยอดกูรูเสวนา นวัตกรรมเพื่อสังคมในเอเชีย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ดิ อิโคโนมิสต์ อีเว้นส์ จัดงานปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อสังคม 2562 (Social Innovation in Action 2019) มีกลุ่มผู้นำจากทั่วภูมิภาคเข้าร่วมงานจำนวน 130 คน ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เพื่อหารือแบบเจาะลึกและหาแนวทางเกี่ยวกับอนาคตของนวัตกรรมเพื่อสังคมในเอเชีย การประชุมสุดยอดผู้นำในครั้งนี้มีการหารือว่า เอเชียสามารถเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาแก้ปัญหาความท้าทายทางสังคมที่มีมาอย่างยาวนานได้หรือไม่  โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมพูดคุยในงาน   ทั้งนี้ ดร. พันธุ์อาจกล่าวว่า “รัฐบาลไทยกำลังมองหาวิธีการในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างเร่งด่วน เพราะในขณะนี้นักลงทุนใจดี (Angel Investor) นักลงทุนเพื่อสังคมในประเทศไทยมีความกระตือรือร้นในการลงทุนโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสังคม” อลิสัน เอสเคอเซน รองประธานฝ่ายเอเชียแปซิฟิก ศูนย์มาสเตอร์การ์ดเพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึง ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความท้าทายด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยได้กล่าวว่า “การสร้างเศรษฐกิจดิจิทิลจำเป็นต้องทำงานร่วมกับทุกๆ คน ในทุกๆ ที่ แต่ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมเป็นความท้าทายหนึ่งที่ต้องเผชิญ” ด้าน ปิแอร์ เลอกรองด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส กล่าวว่า 9 ใน 10 ของความท้าทายในการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นส์ และความรับผิดชอบทางสังคม […]

เครื่องเร่งการเพาะข้าวฮางงอกฯคว้าสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทยปีนี้

เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก ข้าวเปลือกสำหรับ การผลิตข้าวฮางงอก ผลงานจาก มมส. และ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 วันนี้(5 ต.ค.62) ที่สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพ ภายในงาน Innovation Thailand Expo 2019 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือเอ็นไอเอ (NIA)จัดพิธีมอบ“รางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2562” (Innovation Awards 2019) ให้แก่สุดยอดนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย ประจำปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายด้าน เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ต.ค. ทั้งนี้ในงานได้มีการประกาศผลรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ซึ่งเอ็นไอเอร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดประกวดขึ้น เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2562 ในระดับอุตสาหกรรม คือ “เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก ข้าวเปลือกสำหรับ การผลิตข้าวฮางงอก” ผลงานของผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน ผศ.ดร.จักรมาศ เลาหวณิช […]

กระทรวง อว. ผนึกกำลังไมโครซอฟท์ หนุนหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล

กระทรวง อว. ผนึกกำลังไมโครซอฟท์ หนุนหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล พร้อมร่วมยกระดับงานวิจัยมหาวิทยาลัยไทย ต่อยอดองค์ความรู้ภาคการศึกษา นำร่องด้วย 25 มหาวิทยาลัย • มุ่งสนับสนุนการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อยุคดิจิทัล พร้อมรับรองมาตรฐานด้วยคุณวุฒิจากไมโครซอฟท์ในโครงการ Microsoft Imagine Academy และ Microsoft Learn • เปิดศูนย์ความร่วมมือด้านงานวิจัยบนคลาวด์ สนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์และศูนย์วิจัยระดับโลกของไมโครซอฟท์ • นำเทคโนโลยีเสริมศักยภาพการทำงานร่วมกัน และเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมของหน่วยงานในกระทรวง วันที่ 3 ต.ค. 62 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ ไมโครซอฟท์ ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใน 3 ส่วนหลัก คือ 1) สนับสนุนการสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลให้นักศึกษาทั่วประเทศ ด้วยโครงการ Microsoft Imagine Academy และ Microsoft Learn เริ่มต้นกับมหาวิทยาลัย 25 แห่ง พร้อมตั้งเป้าขยายอีก 100 […]

NIA จัดใหญ่ “Innovation Thailand Expo 2019” โชว์นวัตกรรม 3 สร้าง แก้เหลื่อมล้ำคนเมือง

วันที่ 4 ต.ค. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City” ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค. 62 งานแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคม ขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ผลักดันนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณชีวิตของคนในสังคม ด้วยแนวทาง 3 สร้าง ได้แก่ สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุข ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมในมิติต่างๆ ที่ห้างใหม่สามย่านมิตรทาวน์ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  เปิดเผยว่า “จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความสำคัญของศตวรรษที่ 21 ในการวางรากฐานประเทศสู่อนาคต รวมถึงการเตรียมพร้อมให้คนไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และใช้ศักยภาพคนอย่างเต็มที่ โดยกระทรวงฯ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคนเพื่อให้เป็น […]

NIA ขนทัพนวัตกรรมเพื่อสังคมบุกสามย่านมิตรทาวน์ในงาน “Innovation Thailand Expo 2019” พลาดไม่ได้กับสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้-สร้างสุขภาพ-สร้างความสุขในเมือง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” อย่างยิ่งใหญ่ เริ่มแล้ววันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City” ครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมในมิติต่างๆ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เผยว่า “จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นเพื่อตอบโจทย์สําคัญในศตวรรษที่ 21 ในการวางรากฐานประเทศสู่อนาคต รวมถึงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และใช้ศักยภาพคนอย่างเต็มที่ โดยกระทรวงฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคนเพื่อให้เป็น “ประเทศที่มี Smart Citizen” การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็น […]

NIA ชวนสัมผัสการดูหนังแบบคนตาบอด หนึ่งในนวัตกรรมเพื่อสร้างความสุข ในงาน Innovation Thailand Expo 2019

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงข่าวจัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City” ครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 หรือ ITE 2019 เป็นการนำเสนอมุมมองการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การสร้างรายได้ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน สำหรับการจัดงาน ITE 2019 […]

NIA ชวนเปิดโลกทัศน์สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน Innovation Thailand Expo 2019

NIA ชวนเปิดโลกทัศน์สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน Innovation Thailand Expo 2019 ตอบโจทย์สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุขในสังคมเมือง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงข่าวจัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City”ครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA มีจุดยืนในการสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานเชิงระบบ เพื่อฟูมฟักให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System, NIS) ทั้งในระดับนโยบาย ระดับสาขาอุตสาหกรรม […]

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติชวนทำความรู้จัก ‘นวัตกรรมเพื่อสังคม’ ในงาน ITE 2019

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA แถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ที่ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด Social Innovation in The City’ โดยรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่ของการสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุข ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 ว่าในปีนี้ได้จัดงานขึ้นภายในแนวคิดที่เน้นเรื่องของนวัตกรรมเพื่อสังคม เพราะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมืองได้ “ถ้ามองย้อนไปสองสามปีก่อน คนเริ่นสนใจเรื่องของกิจการเพื่อสังคม แต่ยังไม่ค่อยมีการมองหานวัตกรรม เราเลยอยากกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ได้ริเริ่มทำ สร้างความเชื่อมโยง เป็นเครือข่าย แล้วทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงบริษัทเอกชน กลไกของเขาคือใครที่อยากทำนวัตกรรมเพื่อสังคมมาร่วมกับเรา เรามีงบประมาณและเครือข่ายให้อยู่แล้ว” คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม กล่าวเสริมว่า ภายในงาน ITE 2019 จะเป็นการทำความเข้าใจนวัตกรรมเพื่อสังคม จากวิสาหกิจชุมชน หรือร้านค้า บริษัทต่างๆ […]

งานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

  นอกจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาด้านเศรษฐกิจแล้ว ในด้านสังคมถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เตรียมจัดงาน Innovation Thailand EXPO 2019 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม รองรับเป้าหมายของรัฐบาล ที่ตั้งเป้าให้ไทย เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=g0YUeoC8rX4&feature=youtu.be