The Economist ชี้ทางคลายวิกฤตสังคมด้วยนวัตกรรม

ไม่ว่าปรากฏขึ้นในบริบทไหนและเวลาใด “นวัตกรรม” ก็สื่อถึงความก้าวหน้าและให้ความหวังได้เสมอ ยิ่งกับยุคสมัยที่โลกหมุนเร็วขึ้นด้วยพลังของเทคโนโลยีและท่ามกลางปัญหามากมายที่สังคมทั่วโลกกำลังเผชิญในปัจจุบัน แนวทางใหม่ๆ และการขยายขอบเขตความร่วมมือในรูปแบบนวัตกรรมจึงทวีความสำคัญ นี่เป็นหลักใหญ่ใจความที่เหล่าบุคลากรชั้นนำทั้งของไทยและนานาประเทศย้ำตลอด งานปฏิบัติงานนวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation in Action 2019) ที่จัดโดย The Economist หัวข้อแรกที่เหล่า Speaker มากประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเชิงสังคมขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีคือ การสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมเชิงสังคมให้เกิดขึ้น โดย ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า ความร่วมมือของทุกฝ่ายก็เหมือนกับการลากเส้นผ่านจุดเล็กๆ มากมาย ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะกลายเป็นภาพใหญ่ ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ขณะที่ Alision Eskesen รองประธานฝ่ายเอเชียแปซิฟิก ศูนย์การเติบโตอย่างทั่วถึงของ Mastercard ให้ทัศนะไปในทิศทางเดียวกันว่า แม้มีความท้าทายมากมาย และต้องคิดอย่างรอบคอบถึงผลได้ผลเสียทางธุรกิจและสังคม แต่หากทำสำเร็จทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ หัวข้อถัดมาของงานครั้งนี้ที่น่าสนใจเช่นกันคือ How can we avoid “Davos Man” Syndrome? โดย สุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ […]

ดิ อีโคโนมิสต์ อีเวนท์ส รวมสุดยอดกูรูเสวนา นวัตกรรมเพื่อสังคมในเอเชีย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ดิ อิโคโนมิสต์ อีเว้นส์ จัดงานปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อสังคม 2562 (Social Innovation in Action 2019) มีกลุ่มผู้นำจากทั่วภูมิภาคเข้าร่วมงานจำนวน 130 คน ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เพื่อหารือแบบเจาะลึกและหาแนวทางเกี่ยวกับอนาคตของนวัตกรรมเพื่อสังคมในเอเชีย การประชุมสุดยอดผู้นำในครั้งนี้มีการหารือว่า เอเชียสามารถเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาแก้ปัญหาความท้าทายทางสังคมที่มีมาอย่างยาวนานได้หรือไม่  โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมพูดคุยในงาน   ทั้งนี้ ดร. พันธุ์อาจกล่าวว่า “รัฐบาลไทยกำลังมองหาวิธีการในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างเร่งด่วน เพราะในขณะนี้นักลงทุนใจดี (Angel Investor) นักลงทุนเพื่อสังคมในประเทศไทยมีความกระตือรือร้นในการลงทุนโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสังคม” อลิสัน เอสเคอเซน รองประธานฝ่ายเอเชียแปซิฟิก ศูนย์มาสเตอร์การ์ดเพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึง ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความท้าทายด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยได้กล่าวว่า “การสร้างเศรษฐกิจดิจิทิลจำเป็นต้องทำงานร่วมกับทุกๆ คน ในทุกๆ ที่ แต่ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมเป็นความท้าทายหนึ่งที่ต้องเผชิญ” ด้าน ปิแอร์ เลอกรองด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส กล่าวว่า 9 ใน 10 ของความท้าทายในการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นส์ และความรับผิดชอบทางสังคม […]

เครื่องเร่งการเพาะข้าวฮางงอกฯคว้าสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทยปีนี้

เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก ข้าวเปลือกสำหรับ การผลิตข้าวฮางงอก ผลงานจาก มมส. และ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 วันนี้(5 ต.ค.62) ที่สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพ ภายในงาน Innovation Thailand Expo 2019 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือเอ็นไอเอ (NIA)จัดพิธีมอบ“รางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2562” (Innovation Awards 2019) ให้แก่สุดยอดนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย ประจำปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายด้าน เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ต.ค. ทั้งนี้ในงานได้มีการประกาศผลรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ซึ่งเอ็นไอเอร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดประกวดขึ้น เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2562 ในระดับอุตสาหกรรม คือ “เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก ข้าวเปลือกสำหรับ การผลิตข้าวฮางงอก” ผลงานของผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน ผศ.ดร.จักรมาศ เลาหวณิช […]