กระทรวง อว. ผนึกกำลังไมโครซอฟท์ หนุนหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล

กระทรวง อว. ผนึกกำลังไมโครซอฟท์ หนุนหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล พร้อมร่วมยกระดับงานวิจัยมหาวิทยาลัยไทย ต่อยอดองค์ความรู้ภาคการศึกษา นำร่องด้วย 25 มหาวิทยาลัย • มุ่งสนับสนุนการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อยุคดิจิทัล พร้อมรับรองมาตรฐานด้วยคุณวุฒิจากไมโครซอฟท์ในโครงการ Microsoft Imagine Academy และ Microsoft Learn • เปิดศูนย์ความร่วมมือด้านงานวิจัยบนคลาวด์ สนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์และศูนย์วิจัยระดับโลกของไมโครซอฟท์ • นำเทคโนโลยีเสริมศักยภาพการทำงานร่วมกัน และเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมของหน่วยงานในกระทรวง วันที่ 3 ต.ค. 62 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ ไมโครซอฟท์ ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใน 3 ส่วนหลัก คือ 1) สนับสนุนการสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลให้นักศึกษาทั่วประเทศ ด้วยโครงการ Microsoft Imagine Academy และ Microsoft Learn เริ่มต้นกับมหาวิทยาลัย 25 แห่ง พร้อมตั้งเป้าขยายอีก 100 […]

NIA จัดใหญ่ “Innovation Thailand Expo 2019” โชว์นวัตกรรม 3 สร้าง แก้เหลื่อมล้ำคนเมือง

วันที่ 4 ต.ค. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City” ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค. 62 งานแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคม ขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ผลักดันนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณชีวิตของคนในสังคม ด้วยแนวทาง 3 สร้าง ได้แก่ สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุข ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมในมิติต่างๆ ที่ห้างใหม่สามย่านมิตรทาวน์ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  เปิดเผยว่า “จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความสำคัญของศตวรรษที่ 21 ในการวางรากฐานประเทศสู่อนาคต รวมถึงการเตรียมพร้อมให้คนไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และใช้ศักยภาพคนอย่างเต็มที่ โดยกระทรวงฯ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคนเพื่อให้เป็น […]

NIA ขนทัพนวัตกรรมเพื่อสังคมบุกสามย่านมิตรทาวน์ในงาน “Innovation Thailand Expo 2019” พลาดไม่ได้กับสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้-สร้างสุขภาพ-สร้างความสุขในเมือง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” อย่างยิ่งใหญ่ เริ่มแล้ววันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City” ครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมในมิติต่างๆ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เผยว่า “จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นเพื่อตอบโจทย์สําคัญในศตวรรษที่ 21 ในการวางรากฐานประเทศสู่อนาคต รวมถึงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และใช้ศักยภาพคนอย่างเต็มที่ โดยกระทรวงฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคนเพื่อให้เป็น “ประเทศที่มี Smart Citizen” การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็น […]