NIA ชวนสัมผัสการดูหนังแบบคนตาบอด หนึ่งในนวัตกรรมเพื่อสร้างความสุข ในงาน Innovation Thailand Expo 2019

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงข่าวจัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City” ครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 หรือ ITE 2019 เป็นการนำเสนอมุมมองการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การสร้างรายได้ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน สำหรับการจัดงาน ITE 2019 […]

NIA ชวนเปิดโลกทัศน์สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน Innovation Thailand Expo 2019

NIA ชวนเปิดโลกทัศน์สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน Innovation Thailand Expo 2019 ตอบโจทย์สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุขในสังคมเมือง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงข่าวจัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City”ครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA มีจุดยืนในการสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานเชิงระบบ เพื่อฟูมฟักให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System, NIS) ทั้งในระดับนโยบาย ระดับสาขาอุตสาหกรรม […]

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติชวนทำความรู้จัก ‘นวัตกรรมเพื่อสังคม’ ในงาน ITE 2019

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA แถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ที่ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด Social Innovation in The City’ โดยรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่ของการสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุข ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 ว่าในปีนี้ได้จัดงานขึ้นภายในแนวคิดที่เน้นเรื่องของนวัตกรรมเพื่อสังคม เพราะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมืองได้ “ถ้ามองย้อนไปสองสามปีก่อน คนเริ่นสนใจเรื่องของกิจการเพื่อสังคม แต่ยังไม่ค่อยมีการมองหานวัตกรรม เราเลยอยากกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ได้ริเริ่มทำ สร้างความเชื่อมโยง เป็นเครือข่าย แล้วทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงบริษัทเอกชน กลไกของเขาคือใครที่อยากทำนวัตกรรมเพื่อสังคมมาร่วมกับเรา เรามีงบประมาณและเครือข่ายให้อยู่แล้ว” คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม กล่าวเสริมว่า ภายในงาน ITE 2019 จะเป็นการทำความเข้าใจนวัตกรรมเพื่อสังคม จากวิสาหกิจชุมชน หรือร้านค้า บริษัทต่างๆ […]

งานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

  นอกจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาด้านเศรษฐกิจแล้ว ในด้านสังคมถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เตรียมจัดงาน Innovation Thailand EXPO 2019 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม รองรับเป้าหมายของรัฐบาล ที่ตั้งเป้าให้ไทย เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=g0YUeoC8rX4&feature=youtu.be

NIA เตรียมลั่นฆ้องงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘ITE 2019’

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA แถลงความพร้อมการจัดงานนิทรรศการ “INNOVATION THAILAND EXPO 2019 : ITE 2019” ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค. 2562 ชูแนวคิดนวัตกรรม 3 สร้าง ได้แก่ สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุขในสังคมเมือง ผลักดันนวัตกรรมเพื่อสังคม แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม​ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีจุดยืนในการสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานเชิงระบบ เพื่อฟูมฟักให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation, NIS) ทั้งในระบบนโยบาย ระดับสาขาอุตสาหกรรม ระดับผู้ประกอบการ และระดับประชาชน สอดรับกับโจทย์ใหญ่ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ชูธงด้านนวัตกรรมไว้ในนโยบายการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศที่สำคัญหลายด้าน โดย NIA ในฐานะที่เป็นองค์กรอันมีภารกิจหลักในการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติโดยตรง จึงตั้งเป้าในการขานรับนโยบายของรัฐบาลให้ครอบคลุมทุกจุดยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายของการวางกรอบแผนการดำเนินงานคือการสร้าง “ประเทศแห่งนวัตกรรม” หรือการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการจัดงาน “INNOVATION […]