PRESS

NIA เตรียมจัดใหญ่ จุดกระแสนวัตกรรม-สตาร์ทอัพต่อเนื่อง

21 ก.ย. 61

เรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมกันไปแล้ว สำหรับการจัดงานเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนอกจากหน่วยงานภาครัฐที่พยายามจะผลักดันให้กลุ่มเจนวายและเจนซี ตระหนักถึงการใช้งานออนไลน์อย่างมีประโยชน์แล้ว ก็ยังคาดหวังว่าไทยจะมียูนิคอร์นเกิดขึ้นได้ในไทยสักที

นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดงานส่งเสริมการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ สตาร์ทอัพ เพื่อเป็นตลาดซื้อขายที่สําคัญสร้างความเข้มแข็งให้กับของสตาร์ทอัพ และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการและการเข้าถึงด้านข้อมูลของภาครัฐ เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนยกระดับขีด ความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ นําไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ (Government Technology)

ทั้งนี้ ทางกระทรวงจึงได้จัดงานใหญ่ขึ้นมา 2 งาน คือ Government Procurement Transformation ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อคข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ” ในวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ฮอลล์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ซึ่งเป็น เทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival) เน้นยกระดับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างให้เกิดการรับรู้และให้เกิดการยอมรับในระดับสากล กําหนดจะจัดขึ้นวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ที่ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา

จากการวิเคราะห์โอกาสของสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นใหม่ ยังมีปัญหาของโอกาสทางการตลาดโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาครัฐที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อวานของตัวเอง อาทิ บิ๊กดาต้า ระบบตรวจสอบไอที เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับแชทบอท, หน่วยงานที่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจนต้องจ่ายคืนงบประมาณกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี

และกลุ่มสตาร์ทอัพใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นและยังมีข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ จากการประมาณการการจัดซื้อของภาครัฐสำหรับสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นมีกว่า 50 บริษัท มูลค่าตลาดรวมประมาณ 23,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการปลดล็อกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับสตาร์ทอัพ ทางกระทรวงฯ จึงเสนอกระบวนการ ประกาศรับสมัครหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งานสตาร์ทอัพ

โดยหน่วยงานกำหนดโจทย์ที่ต้องการ ประการรับสมัครสตาร์ทอัพเพื่อคัดกรองความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานต้องการ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณให้สตาร์ทอัพทดสอบตลาดและใช้งานระบบกับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยปรับปรุงหลักเกณฑ์อ้างอิงพิเศษ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามที่กรรมการกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันการสนับสนุนสตาร์ทอัพจึงจัดงานสตาร์ทอัพแฟร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างภาครัฐกับสตาร์ทอัพโดยตั้งเป้าที่จะมีมูลค่าการจ้างงานที่เกิดขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนงาน Innvation Thailand Expo 2018 จัดเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดแสดงผลงานนวัตกรรม 250 นวัตกรรม จาก 150 หน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมใหม่