PRESS

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดตัวครั้งแรกของประเทศกับ “เทศกาลนวัตกรรม” ในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดตัวครั้งแรกของประเทศกับ “เทศกาลนวัตกรรม” ในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ยกระดับขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงจัดงานใหญ่ “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” กับครั้งแรกของประเทศจัดงานในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival) เน้นยกระดับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างให้เกิดการรับรู้และให้เกิดการยอมรับในระดับสากล ถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว “Innovation Fast Move Nation” กำหนดจะจัดขึ้นวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ที่ฮอลล์ 98 ไบเทค กับ 250 ผลงานนวัตกรรม จาก 150 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เผยว่า งาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” เป็นการยกระดับการจัดงานสัปดาห์นวัตกรรมแห่งชาติที่จัดขึ้นมาแล้ว 3 ปี โดยในปี 2561 นี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival) ที่เป็นครั้งแรกของประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกันผนึกกำลังนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว กับ 250 ผลงานนวัตกรรม จาก 150 หน่วยงาน ที่จะมาพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัล ตลอดการเข้าชมงาน

FAIR : งานแสดงนวัตกรรม…ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี
FIN : เปิดธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ…โอกาสใหม่ในอนาคต
และ FUN : สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายนวัตกรรม…ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเน้นว่างาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ที่จะมาในรูปแบบใหม่ “เทศกาลนวัตกรรม” ที่จะพบกับนวัตกรรมระดับประเทศที่หลากหลาย อาทิ โซนนิทรรศการ “นวัตกรรมประเทศไทย” จะมาพร้อมกับ 70 ผลงานนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และ 30 ผลงานนวัตกรรมในโครงการไฮไลท์รอบปีที่ผ่านมา โซนนิทรรศการ “รางวัลนวัตกรรม (Innovation Award)” กับ 100 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม โซนนิทรรศการ “อาชีพในศตวรรษที่ 21” เสนอทิศทางของอาชีพในอนาคต พร้อมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โซนนิทรรศการ “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)” โดย 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำนวัตกรรมไปพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร โซนนิทรรศการ “International Innovation” โชว์ผลงานนวัตกรรมระดับประเทศจาก จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิสลาเอล มาเลเซีย

รวมทั้งจะมีพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2561 เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) จำนวน 10 รางวัลนวัตกรรมในหลายหลายด้าน ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (ระดับเยาวชน) รางวัล UAV Startup (นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ) รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และรางวัลนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) นอกจากนั้นเพื่อตอกย้ำความเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ภายในงานยังจัดให้มีการสัมมนาระดับนานาชาติ ทั้งในระดับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ ผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวม 10 หัวข้อ วิทยากรระดับประเทศมากกว่า 50 ท่าน ตลอด 4 วันของการจัดงาน

รศ.นพ.สรนิต กล่าวทิ้งท้ายว่า “งานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของประเทศเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ตั้งแต่กลุ่มเยาวชน สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป จากการเข้ามารับบริการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ ศึกษาแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ศึกษาแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ไม่ควรพลาดกับเทศกาลนวัตกรรม งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม นี้ ที่ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา”